SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ

1. Udělujete tímto souhlas Kateřině Krejčíkové, Obilní trh 308/2, Brno 602 00, IČO: 70298874, (dále jen „Správce“), aby ve smyslu Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 O ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „Nařízení“) zpracovával tyto osobní údaje:

 • jméno a příjmení
 • e-mail
 • telefonní číslo
 • další osobní údaje potřebné pro naplnění stanoveného účelu

2. Osobní údaje budou zpracovávány pouze v rozsahu a za účelem nezbytně nutném pro:

 • příjem a vyřizování dotazů z kontaktních formulářů,
 • jiných dotazů návštěvníků webových stránek krejcovstvikk.cz,
 • evidenci vhodných uchazečů o zaměstnání (jako potenciálního zaměstnance).

Tyto údaje budou Správcem zpracovávány po dobu maximálně 3 let.

3. Souhlas se zpracováním osobních údajů lze vzít kdykoliv zpět, a to písemnou formou například zasláním emailu na adresu nebo dopisu na kontaktní údaje Kateřina Krejčíková, Obilní trh 308/2, Brno 602 00.

4. Zpracování osobních údajů je prováděno Správcem, a neposkytuje je žádné třetí straně.

5. Osobní údaje jsou poskytnuty dobrovolně, jsou přesné a pravdivé.

6. K osobním údajům budou mít přístup jen pověření zaměstnanci.

7. Vezměte, prosíme, na vědomí, že podle zákona o ochraně osobních údajů máte právo:

  • vzít souhlas kdykoliv zpět

 

  • požadovat po nás informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme,<
  • br />
  • požadovat po nás vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů,

 

  • vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit,

 

  • požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů,

 

 • v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů obrátit se na nás nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů.

V Brně 3. dubna 2021